Arvesynden

Barn vet mye mer enn vi tror

“Gud har ingen religion.” ~ Ghandi

Ettersom jeg har vokst opp i Norge er jeg utstyrt med et grunnleggende, kristent livssyn. Denne boka handler absolutt ikke om religion, likevel har de fleste i dette landet med seg en kulturarv som bygger på et kristent budskap. Da er det veldig sannsynlig at du har hørt om arvesynden.

Ifølge det kristne budskapet er vi født i synd, og må derfor frigjøres fra denne ondskapen vi hadde med oss inn i livet. Det er veldig mange år siden jeg sluttet å støtte denne delen av den kristne troen. Min mening er at vi mennesker er grunnleggende gode, både når vi kommer til verden og videre i livet.

Ondskap er etter mitt skjønn misforstått tenking. Barn må for eksempel lære å hate. Uten denne lærdommen vil de være trygge og imøtekommende overfor andre men- nesker, uansett hudfarge, seksuell legning eller religion.

Så hva er arvesynden da, da?

 

Slik jeg ser det er arvesynden det negative eller misfor- ståtte tankegodset vi overleverer til våre barn. Som regel er vi uskyldige og uvitende til at vi gjør dette.

Voksne vet, og barn vet ikke. Voksne er erfarne, barn er ikke. Voksne har sannheten, barn skal lære den av oss. “Hør her. Du skal høre på meg, jeg har rett. Jeg gidder ikke høre på deg, for jeg vet allerede. Du er barn. Jeg er voksen. Ferdig med det.”

Virker dette kjent?

Lytt heller mer til dine barn, eller andres barn for den del. Barns tankesystemer er vanligvis mindre forurenset enn det våre voksne tankesystemer som regel er. Barn vet mye mer enn vi tror de vet, mye fordi de er nærmere kilden til visdom – de har ikke kommet seg like langt unna den som det vi voksne har.

Dette er et utdrag fra boka Tankenes Magi. Du finner den her.

Leave A Response

* Denotes Required Field