Gruppe-coaching

Hvorfor gruppe-coaching?

Gruppe-coaching har langt flere fordeler enn de fleste er klare over. Den mest åpenbare fordelen er prisen, en hel periode koster omtrent det samme som en 1:1-time. Men det er bare begynnelsen...

Å bli coachet i gruppe gir en fantastisk dynamikk, og det gir deg tilgang til mange perspektiver. Å lete etter løsninger blir plutselig en felles lek, en skattejakt i fellesskapet. I tillegg treffer du likesinnede, andre som også vil utvikle seg.

Den første barrieren for de fleste er tillit. Nettopp derfor er sårbarhet en av de viktigste bestanddelene i gruppecoaching, det å være villig til å bli sett av andre. Og det å ta sjansen på å bli sett er i seg selv et enormt vekstpotensial.

Det er din utvikling det handler om, og samtidig som du legger vingene dine rundt de andre i gruppen, legger de sine vinger rundt deg.

Startstedet, utgangspunktet for gruppen, er forståelsen av at vi er gode nok allerede. Hva vil du oppnå I TILLEGG til å være god nok?

Gruppe 5
kr. 2400
 • 5 plasser
 • 6 ganger over 3 måneder
 • 60-90 minutter hver gang
 • Egen Facebook-gruppe
 • Fri support på e-post i perioden
Ja takk!
Gruppe 8
kr. 1500
 • 8 plasser
 • 6 ganger over 3 måneder
 • 60-90 minutter hver gang
 • Egen Facebook-gruppe
 • Fri support på e-post i perioden
Ja takk!
Gruppe 12
kr. 1100
 • 12 plasser
 • 6 ganger over 3 måneder
 • 60-90 minutter hver gang
 • Egen Facebook-gruppe
 • Fri support på e-post i perioden
Ja takk!

Alle gruppe-coachinger skjer gjennom Google Hangouts. Ved behov kan plattformen tilpasses. Du får tilsendt retningslinjer, regler og grunnleggende innføring i god tid før vi starter opp. Underveis får du oppgaver, inspirasjon og mer tilsendt via mail.

Når påmeldingen i gruppen når halvparten settes dato for første samling. Det betyr at de første får best anledning til å styre tiden på gruppen.

Alle gruppesamlinger blir tatt opp og distribuert internt til deltagerne, slik at behovet for å ta notater faller bort. Det gjør at du kan konsentrere deg om det viktigste, å være til stede - i deg selv. Refleksjon og videre arbeid kan du dermed fokusere på etterpå. Mesteparten av magien skjer uansett MELLOM møtene.

Be honest. Get real. Do the work.

Gruppe-coaching er et møte mellom flere mennesker, og mellom dem skapes en ny dimensjon. Muligheten for nye perspektiver øker eksponensielt!

Frank Oknes
Frank Oknes Coach/mentaltrener, Mind-Bending AS

© Mind-Bending 2017 :: Silent Work - Loud Results®