Hemmeligheten bak vellykket coaching?

Ok, jeg skal gi deg hemmeligheten bak coaching som virker.

For det kan ofte virke som en hemmelighet, ofte skjult bak teknikker og systemer, unike innfallsvinkler og skreddersydde systemer. Utenom når den ikke er det, da. Hemmeligheten vil muligens overraske deg…

Her er den: DU er hemmeligheten!

Helt sant. Du, og ingen andre, er hemmeligheten bak coaching som virker.

Du skjønner, coaching er en indre prosess som foregår inni deg, den som blir coachet. Din mentale verden er ene og alene agendaen i en vellykket coaching-sesjon. Du er agendaen. Jeg derimot, som kaller meg coach (eller mentaltrener/tankegartner/noe annet), er et verktøy, en veileder, en guide. Jeg har ingen av svarene, jeg har bare spørsmålene. Jeg har bare min fasit, og du har bare din. Det er veldig fristende for oss som er coach å innta rollen som den som vet, den som har fasiten. Det er bare det at vi aldri har det. Utenom vår egen fasit, da. Min fasit har har ingenting med din coaching å gjøre, den har utelukkende med min selvutvikling å gjøre. Du er ikke min selvutvikling, du lever med og i din egen utvikling. Nettopp derfor skal jeg la min selvutvikling være, den tar jeg med til min egen coach.

Min jobb, som coach, som leder, som rollemodell, er å peke deg mot dine egne ressurser og din egen god-nok-het. For du er det allerede, god nok. Allerede. Alltid. Du kan aldri være noe mindre enn god nok. For å være mindre enn god nok må du faktisk tenke deg dit, og du må tro på de tankene. Helt til du slutter med det. Og ressursene dine er inni deg, de kommer ikke fra meg. Når vi jobber sammen vil du oppdage mer og mer av det som finnes inni deg, det som fantes inni deg før vi møttes. Du har det, du har hatt det hele tiden. Du visste det bare ikke.

Dette er den egentlige årsaken til at ingen TRENGER en coach. Du er og har alt allerede.

Så hvorfor velger noen å bruke en coach da? Fordi de skjønner at de ikke MÅ, de bare VIL. De VIL utvikle seg, de VIL skape denne alliansen, denne symbiosen mellom to sinn. Fordi den funker. Når agendaen er på riktig sted, når du er agendaen, når du er den som har svarene.

Jeg bare spør.

 

Hvis du er nysgjerrig på coaching – ta kontakt.

Leave A Response

* Denotes Required Field