Hvor mye er du?

Jeg vet, det er et rart spørsmål. Men tenk over dette: Hva om du ER mer enn du er klar over. Hva om du har langt mer boende i deg enn du noen gang har vurdert som mulig?

For det er nettopp det vi oppdager når vi kikker inn i enkeltmenneskers potensial. Det er så mye som ligger latent i oss, det er faktisk helt uendelig. Det er til å miste pusten av…!

Men, la oss holde det litt mer på jorda.

Hvordan vil det være for din del hvis du tok i bruk 1 prosent mer av det du har boende i deg? Eller 2 prosent? 5 prosent?

Forskjellen vil være eksepsjonell. Og hvordan kan du få til dette? Ved å sparre med noen som vil at du skal klare det, som er hundre prosent på din side. Og samtidig er i stand til å se hvor du legger inn bremsen, og ikke minst er villig til å fortelle deg det. Nettopp for å løfte deg videre i deg selv.

Nøkkelen til en slik utvikling er først og fremst et skifte i bevissthet. Vi har, alle sammen, en ubegrenset skala av bevissthet tilgjengelig for oss, vi bruker bare veldig lite av den. Som regel.

Bare å vite at det er mulig å løfte bevisstheten er nok for å sette i gang prosessen med å utvikle bevisstheten og løfte den til et nytt nivå. Etter hvert som bevisstheten øker vil verden rundt deg endre seg, og når du oppdager det, vil bevisstheten utvikle seg videre. Spiralen er i gang.

Det er dette coaching handler om, om å ha en støttespiller uten egen agenda, en som kan ta deg med inn i mulighetene gjennom utfordring og støtte.

Leave A Response

* Denotes Required Field