Verdighet

Om verdighet:
Den største utfordringen for de fleste av oss er å tro at vi er verdige nå, i dette øyeblikk, akkurat slik vi er.
Verdighet stiller ingen krav. Verdighet er ikke noe vi får, det er noe vi har.

Hvis vi leter etter verdighet på utsiden av oss selv vil vi komme til å lete lenge. Den finnes på innsiden av oss, noen ganger godt gjemt, likevel absolutt til stede. Den er alltid der, den bare venter på at vi henter den frem. For den kommer først NÅR du velger det, når du velger å innse at du er god nok. God nok allerede, og har alltid vært det.

Gjennom barneår og oppvekst, og senere i voksenlivet, har vi pådratt oss «ekte» identiteter som stammer fra kultur, meninger, tro og verdier rundt oss. Og i vårt samfunn er det mange som mener at vi ikke passer inn hvis vi tror og mener noe annet enn normen (ref. Død overJanteloven). Da er det lett å miste troen på egen verdi og verdighet.

Når vi da begynner å lete etter våre autentiske tanker og våre blindsoner blir ofte mange verdier snudd på hodet – mange tidligere oppfatninger mister sin betydning, og det kan være frustrerende og smertefullt. Likevel tror jeg det er til verdens beste at vi henter frem oss selv, tør å snakke med vår egne stemme, og vise hvem vi er.

Leave A Response

* Denotes Required Field